پنجره UPVC

اصول نگهداری پنجره های UPVC

نحوه نگهداری در و پنجره های UPVC 1-  برچسب های روی پروفیل را بلافاصله پس از نصب جدا نمایید در غیر اینصورت در اثر تابش آفتاب خشک شده و جدا نمی شود و یا اثر چسب روی پروفیل باقی می ماند. 2-  سطح پروفیل را با یک محلول پاک کننده ناساینده تمی…