تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دوجداره UPVC

تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دوجداره UPVC

جهت صرفه جویی در مصرف برق و آب و گاز و همچنین جلوگیری از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی و به طبع آن کمک به اقتصاد خانواده و آرامش محیط زندگی تعویض پنجره های قدیمی تک جداره یا دوجداره آهنی و یا آلومینیومی با پنجره های دو جداره UPVC الزامی است.

تعویض پنجره UPVC

روش تعویض پنجره UPVC

روش تعویض پنجره UPVC

برای تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دو جداره یو پی وی سی ابتدا می بایست پنجره های قدیمی را از محل فریمهای اصلی آن برداشت تا محیط مناسب برای نصب پنجره های یو پی وی سی آماده شود .

بدین منظور بازشوهای درب یا پنجره های قدیمی برداشته شده و ستونها و کتیبه ها با فرز بریده می شود و درب یا پنجره های دوجداره  UPVC توسط پیچ های مخصوص بر روی فریم محیطی باقیمانده درب یا پنجره های قبلی نصب می گردد و بوسیله چسب مخصوص درزگیری و عایق بندی می شود.

با توجه به اینکه پروفیل بازسازی S شکل می باشد معمولا قسمت کمتری از فریم قدیمی آهنی یا آلومینیومی قابل مشاهده است اگر سطح فریم قدیمی عرض ۶ سانت یا بیشتر داشته باشد از پروفیل های مدل نوسازی (فریم) استفاده می شود در هر صورت روش کار یکی است و تخریبی ایجاد نمی شود.

تعویض پنجره UPVC

جایگزینی پنجره UPVC با پنجره قدیمی

جایگزینی پنجره UPVC با پنجره قدیمی

از آنجایی که نیمی از تولیدات ما در پروژه های تعویضی و جایگزینی پنجره های قدیمی میباشد بر آن شدیم تا اطلاعات دقیق تری از شرایط کاری خود و همچنین نحوه تعویض و جایگزینی پنجره upvc با پنجره های قدیمی را در اختیار عموم قرار دهیم.

با توجه به افزایش چشمگیر تعرفه گاز و برق و افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی از مواردی که هم به اقتصاد و هم به آرامش خانوارها کمک میکند، تعویض پنجره های قدیمی تک جداره یا دو جداره آهنی و یا آلومینیومی با پنجره های دوجداره یو پی وی سی است.

جهت تعویض پنجره ها با پنجره های دوجداره upvc

جهت تعویض پنجره ها با پنجره های دوجداره upvc

در اکثر موارد نیاز به تخریب ، آهنکشی و آهنگری وجود ندارد . در مواردی که سطح مقطع پروفیل های پنجره قدیمی ۶ سانتیمتر یا بیشتر باشد از پروفیل های معمولی نوساز و در مواردی که سطح مقطع پروفیل پنجره قدیمی کمتر از ۶ سانتیمتر باشند از پروفیل بازسازی و یا لبه دار ( سش) برای فرم پنجره های جدید استفاده میشود.

استفاده از پروفیل های بازسازی در پنجره های آهنی و قدیمی نیاز به تخریب نداشته و به راحتی روی فرم پنجره آهنی و یا الومینیومی سوار شده و نمای پنجره را تحت پوشش میگیرد. پنجره های upvc به راحتی عایق شده و به سهولت در زمان کوتاه نصب و آماده استفاده میشوند.